Forventninger

Forventninger til spillerne

 • At du har den rette sports- og klubånd.
 • At du "er" der – også mentalt.
 • At du melder afbud til træneren i god tid, hvis du er forhindret.
 • At du respekterer, at BUI er bygget op omkring frivillige ledere, som har påtaget sig et ulønnet lederarbejde.
 • At du udviser respekt for alle omkring BUI, også ved brug af SMS, chat og andre sociale netværkstjenester. 
 • At du hjælper til ved nogle af de opgaver, som BUI udfører for at tjene penge til at holde kontingentet nede.
 • At du til enhver tid respekterer de værdier, som  BUI står for.
 • At du tilrettelægger din hverdag, så du er i stand til at passe din uddannelse og din træning. 
 • At du er en god kammerat – håndbold er en holdsport og tolerance en nødvendighed.
 • At du positivt medvirker til at gøre  BUI til et godt sted at være.

 

Forventninger til forældrene

 • At du ikke kommenterer, hvad spillerne skal og ikke skal på banen
 • At du ikke kommenterer trænerens beslutninger under kampene 
 • At du ikke kommenterer dommerens afgørelser højlydt, idet dommeren jo gør sit bedste for at dømme kampen
 • At du møder op i hallen og bakker positivt op om dit barns interesse og derved skaber en god stemning i klubben
 • At du hjælper til ved nogle af de opgaver, som BUI udfører for at tjene penge til at holde kontingentet nede.
 • At du gerne spørger børnene ud om kampens forløb efter kampen for derved at vise din interesse 
 • At du husker på, at det er dit barn og ikke dig selv der spiller håndbold

 

Vi tilbyder

 • Veluddannede og engagerede trænere.
 • Træning 1-2 gange om ugen samt fælles-træning og håndbold weekend.
 • At du kommer til at deltage ved stævner samt kampe.
 • Vi holder informationsmøder for forældrene 1-2 gange pr. sæson.
 • Udstyr til træning og kamp.