Bestyrelsesmøde 20.jan

30. januar 2016 17:30 , af Lis Plambeck

Deltagere: Ulrik,Anette,Bettina, Lis

Regnskabet for 2015 og budget for 2016 blev gennemgået af Anette. Vi kom i 2015 ud med et lille overskud hvilket er meget tilfredstillende. Der er budgetteret med et mindre underskud i 2016 på 13 tkr. REgnskab og budget blev godkendt og underskrevet.

OK-tank: Vi prøber igen at skaffe folk til at stå ved OK tanken to lørdage i marts/april. Lis prøver at skaffe frivillige. vi gør status 14 dage før, hvis der ingen opbakning er overvejer vi at droppe det.

Garantmøde finder sted 30. marts. Ulrik står for arrangementet og søger for at skaffe frivillige. Der forsøges at spørge dem der deltog sidste år, men alle forældre får en besked.

Generalforsamlingen finder sted 10.02 kl 19.30 i Hallen. Ulrik laver indkaldelse, Bettina booker hallen.

Knæk Kurven arrangement 02.02. der er ikke stor opbakning. Der aflyses hvis der ikke kommer mindst 15. (ER AFLYST!)

Vi kan evt. hænge vores opgaverbeskrivelser op i hallen, for at skaffe frivillige.

Egene Cup finder sted 17.+18. marts. Vi melder alle børne og ungdomshold til da vi har gratis deltagelse. For de hold der har lyst er der også mulighed for at deltage i Vidar Cup 15. - 17. april.

Grindsted Cup tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ulrik har været til fællesmøde i BUI og der skal måske afholdes en hjælperfest for hele BUI i november 16. Denne fest afløser måske vores egen hjælperfest.

Lis prøver at søge sponsorat hos Broager sparekasse.

Da Knæk Kurven arrangementet er blevet aflyst mødes bestyrelsen til vores generalforsamling onsdag d. 10. februar kl 19.30 i hallen.