Ekstraordinær generalforsamling

28. oktober 2019 13:00 , af Ulrik Franke Andersen

Da vores kasserer har valgt at stoppe med kort varsel pga. arbejdsmæssige forhold. Indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i BUI Håndbold.

 

Broager-Hallens Mødelokale den 13/11 kl. 19:00

 

Dagsorden iht. vedtægter §5:

  1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere (vælges hvis kamp valg)
  2. Valg af bestyrelse.
    1. Kasserer for 2 år i lige år
  3. Eventuel

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Personer som ønsker at stille op til posten bedes kontakte formanden. 

 

Med venlig hilsen/Best regards.

Ulrik Franke Andersen
Formand BUI Håndbold

E    ulrik.f.andersen@etexgroup.com
M  +45 2061 3280
D   +45 7366 1962
Skype for Business                     ulrik.f.andersen@etexnordic.com