Generalforsamling 19/2

20. februar 2019 08:20 , af Ulrik Franke Andersen

Referat Generalforsamling 19.02.19

Kl. 19.00 i Broager hallen

 

Deltager: Mogens Bengtsen, Pia Lehmann, Anette Hansen, Ulrik Andersen

 • Valg af dirigent – Ulrik
  • Mødet er rettidigt indkaldt med flere opslag pr. 25/1-2019 både på Broager.dk, Facebook og opslag på info skærm i Broager hallen.
 • Valg af referent - Ulrik
 • Formanden / bestyrelsens beretning – Ingen kommentarer
  • Fitness tilbud:
   • 2018 startede med at vi fik startet op med Håndbold Fitness, en aktivitet som efter en lidt svær start er blevet godt modtaget.
   • Håndbold Fitness er kørt videre efter sommerferien og er stadig populært.
   • Efter sommerferien, blev vi kontaktet om vi ville hjælpe med at Starte et Floorball hold op. Hvilket vi taggede ja tak til. Holdet kører fint, kunne godt ønske lidt flere deltagere, men det er stabilt. Vi låner Skolens Floorball mål, måske vi skulle købe vores egne. Stave og bolde er indkøbt.
  • Børn:
   • U6/U8 Mix Kører fint, der er dog plads til flere. De har været afsted til et enkelt stævne efter sommerferien. Det måtte gerne være flere men Trænerne har svært ved at få tilmeldinger nok. Nyt Spiller sæt skal snart indkøbes.
   • Trille Trolle, er netop opstartet efter henvendelse fra Marlene Sibbesen. Det er meget godt besøgt med op imod 20 børn. Prisen frem til sommer er sat til 0,00 da det er et forsøg. Vi skal havde defineret en pris til efter sommerferien, evt. gerne inkl. F.eks. T-shirt.
  • Ungdom:
   • Frem til sommerferien havde vi et U12 drengehold. Vi forsøgte at rejse holdet igen efter sommerferien, men pga. frafald og manglende tilkendegivelser fra dem der også spiller fodbold, valgte trænerne at lukke holdet ned.
   • U14 Drengene er rykket op til U16 i HF Nybøl Nor, Der har desværre været nogle frafald, men der er stadig nogle tilbage og holdet lever fint sammen med Sundeved HK. Faktisk er der nok til 2 hold. A & B. Begge hold har fat en god sæson med stævne deltagelse og Bla. En anden plads ved julestævnet i Bjerringbro.
   • U18 piger er også under HF Nybøl Nor, vi startede med at havde 5 BUI’er der er PT kun 2 tilbage. Bla. Fritids arbejde har været et af de store problemer.
  • Voksen:
   • Vi har PT ikke noget voksent hold. Det ville være fint at få lavet om på dette.
   • Five-A-side er en mulighed. Opstartes så snart de nye baner er tegnet op.
  • Andet
   • Vi har bestilt ny optegning af Total banerne, samt en kortbane. Dette for vores egen regning da hallen ikke har råd. Vi Får tilskud fra JHF og efterfølgende kan vi søge om tilskud fra DGI.
   • Totalbanerne skal bruges af U6-U9 og Kortbanen skal bruges af U11-U13 samt til Five-a-Side.
 • Kassernes gennemgang af regnskab – Ingen Kommentarer til regnskab
  • Budget: Ingen kommentar til budget
 • Valg af bestyrelse medlemmer
  • På valg er:
   • Betina Müller – Ønsker ikke genvalg
    • Ingen erstatning. Opgaver fordeles blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer.
   • Anette Hansen – Ønsker ikke genvalg
    • Ulla Jeppesen er valgt ind som ny Kassere.
  • Tilvalg af evt. nye medlemmer
   • Ingen fremmødt
 • Kontingent
  • Trille og Trolle 200 DKK inkl. T-shirt med Tryk
  • U6/U9 pris ændres til inkl. T-shirt med Tryk
  • Five-a-Side 400 DKK
  • Øvrige som det er i dag.

Trille & Trolle

200 DKK inkl. T-Shirt m/tryk

U7/U9

400 DKK inkl. T-Shirt m/tryk

U11

625 DKK

U13

675 DKK

U15

700 DKK

U17

700 DKK

U19

750 DKK (bøder for aflyste kampe betales af holdet)

Senior

750 DKK (bøder for aflyste kampe betales af holdet)

Oldboys/Girls DGI

400 DKK

Five-a-Side

400 DKK

Håndbold Fitness

300 DKK

Floorball

400 DKK

 • Indkomne forslag – der er ikke kommet nogen forslag
  • Flyt regnskabs år i BUI til 30/6, begrundelsen er at de fleste firmaer også har regnskabs år pr. 31/12 dermed ligger der en alt for stor arbejdsbyrde for kasserne i januar da de i deres daglig arbejde her også har mest travlt.
   • Revision i august
   • Generalforsamlinger afd. i september
   • Generalforsamling Hovedbestyrelse i oktober
   • Tages med til FU/Hovedbestyrelse